21 / 09 / 2023

 

Existuje několik výhod, proč by firma měla využívat služeb firmy poskytující nahradní plnění:

Finanční výhody: Odběr služeb nebo výrobků či zadávání zakázek je mnohem výhodnější, než odvod tzv. invalidní daně do státního rozpočtu. Náhradní plnění umožňuje investovat finance do užitečných služeb či produktů, které byste tak jako tak při provozu a chodu svého pracoviště využívali1.

Eliminace finančních odvodů: Dle objemu odebraných služeb si můžete snížit případný odvod, nebo se zcela vyhnout odvodům za plnění povinného podílu do státní pokladny.

Úspora a optimalizace nákladů: Náhradní plnění Vám umožňuje efektivnější optimalizaci Vašich nákladů, než kdyby Vaše finance byly odepsány bez obratu.

Snížení ceny za služby: Díky náhradnímu plnění budete mít cenu služby sníženou až o třetinu.

Pracovní prostředí OZP: V případě náhradního plnění odpadá nutnost přizpůsobovat pracovní prostředí Vaší společnosti potřebám zaměstnance se zdravotním postižením. Také se Vám nezvýší náklady při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Žádné starosti s administrativou: Složité papírování a další administrativu za Vás převezme poskytovatel náhradního plnění a Vy se již o tuto záležitost nebudete muset starat.

Předcházení rizik: Díky kontrolním mechanizmům se vyhnete rizikům tzv. přefakturace a dalším praktikám zneužívání náhradního plnění.

Podíl na řešení nezaměstnanosti OZP: Pomocí náhradního plnění může firma přispět ke snížení státních výdajů na podporu v nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Profesionální spolupráce přinášející oboustranný prospěch: Při odběru služeb od solidních dodavatelů náhradního plnění splňujete svou zákonnou povinnost plnění povinného podílu a ušetříte to, co byste museli jinak odvést do státního rozpočtu.


© 2017 SASB, | Nastavení cookies | Created by Railsformers
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com